dara.sljukic

28. decembar 2023.

Rušenje mitova o feminizmu

Generacija 2022/2023 Istraživanje o stavovima i informiranosti mladih o važnosti feminističke teorije i prakse predstavlja ključni korak u razumijevanju društvenih promjena i budućnosti rodne ravnopravnosti. U […]
23. septembar 2023.

Održan kurs Feministička kritička analiza: Perspektive pacifizma – staro i novo

Centar za ženske studije u Beogradu u saradnji sa Odsekom za ženske, rodne i studije seksualnosti na Ratgersu, državnom univerzitetu u Nju Džersiju (Department for Women’s, […]
19. septembar 2023.

Potpisan Sporazum o saradnji sa Centrom za karijerni razvoj Fakulteta političkih nauka

Centar za ženske studije u Beogradu i Centar za karijerni razvoj Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu potpisali su Sporazum o saradnji povodom realizacije stručne prakse […]