27. novembra 2018.

Fondacije i podrška ženskim organizacijama

Generacija 2016/17 Apstrakt Namera ovog rada je da se u njemu predstave i dekonstruišu donatorske prakse podrške ženskim organizacijama u Srbiji od 90ih do danas i […]
27. novembra 2018.

Pogled na „Druge“ i muzejske reprezentacije roda – fotografije iz zbirke Pečar Muzeja afričke umetnosti

Generacija 2015/16 Apstrakt Polazeći od činjenice da fotografija kao sredstvo beleženja, dokumentovanja i promišljanja stvarnosti konstantno proizvodi, osoprava i klasifikuje određena „znanja“ i „istine“ u težnji […]
27. novembra 2018.

Bezbroj kao jedan: stereotip roda između nas i medijskih oblika

Generacija 2016/17 Apstrakt Ovaj rad bavi se detektovanjem načina na koji u svakodnevnici pristupamo medijskim sadržajima, uz akcenat na rodni aspekt[1]. Izlažu se koncepti na kojima […]
27. novembra 2018.

Sistem zaštite žrtava nasilja u porodici u Kragujevcu – Model i rezultati

Generacija 2014/15 Apstrakt Pružanje zaštite žrtvama nasilja u porodici u Srbiji je veoma neujednačeno i zavisi od modela koji se primenjuje u pojedinačnim gradovima i opštinama. […]
27. novembra 2018.

Motivi feminizma u muzici 2000-ih godina

Generacija 2014/15 Apstrakt Iako je u svijetu već postalo mainstream da se muzičke zvijezde kroz svoju muziku zauzimaju za prava žena i LGBT osoba, taj trend […]
27. novembra 2018.

Sve vi što maštate o sreći: reklame, žene i Jugoslavija

Generacija 2016/17 Apstrakt Posmatrajući reklame kao deo ideološkog aparata koje prikazuju i promovišu robu i usluge, ali i određene životne modele, u ovom radu analizira se […]
27. novembra 2018.

Milica i Perica u zemlji dihotomija: Reprezentacija roda na primeru dečije literature

Generacija 2015/16 Apstrakt Rad se bavi analizom reprezentacije roda u knjigama namenjenim najmlađima kako bi se utvrdilo, da li su i u kojoj meri, zastupljeni elementi […]
27. novembra 2018.

Moja genijalna prijateljica i Priča o novom prezimenu – Ženski Bildungsroman

Generacija 2016/17 Apstrakt U ovom radu analiziraju se prva dva toma Moje genijalne prijateljice (L’amica geniale 2011-2016) autorke Elene Ferante (Elena Ferrante) kroz okvir teorije žanra […]
27. novembra 2018.

Problem roda u TV seriji Humans

Apstrakt Uprkos naizgled beskonačnim mogućnostima tehnologije, njenim razvojem napreduju i načini na koje se manjkavosti društva poput patrijarhalnog uređenja adaptiraju na moderno doba. Jedan od ovih […]