23. novembra 2018.

Korisnička iskustva (UX) i rodno senzitivne metodologije

Generacija 2015/16 Apstrakt Predmet istraživanja u ovom radu je veb dizajn u svom užem smislu – analiza veb proizvoda sa fokusom na korisničkim iskustvima (UX), a […]
22. novembra 2018.

Reprezentacija braka i porodice u socijalizmu u serijama Vruć vetar i Bolji život

Generacija 2016/17 Apstrakt Predmet rada biće analiza dve televizijske serije, Vruć vetar (1980)  i Bolji život (1987-1991), nastale u periodu poznog socijalizma, koje i danas, zahvaljujući […]