Aktuelnosti

1. februar 2021.

Rodno zasnovano nasilje na presjeku roda i klase – istorijske i savremene perspektive

Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat “O nasilju […]
1. februar 2021.

Istraživanje rodnih politika „odozdo“ – etnografija centra za socijalni rad i pitanje nasilja nad ženama

Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat “O nasilju […]
1. februar 2021.

Iskustvo i percepcije rodne diskriminacije u porоdici: efekti po bazično samopoštovanje i strategije suočavanja

Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat “O nasilju […]
1. februar 2021.

Kampanje kao (mogući) instrumenti borbe protiv nasilja nad ženama u savremenoj Srbiji

Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat “O nasilju […]
28. decembar 2020.

Rad Centra za ženske studije predstavljen u okviru Akademije poslovnih veština 4.0 i najavljena sledeća Digitalna feministička škola

Centar za ženske studije je, u okviru „Galerije mogućnosti“, održane 27. decembra, na Akademiji poslovnih veština 4.0, predstavio svoj rad. Nađa Duhaček, koordinatorka predavačkog programa, tom prilikom […]